• -34%
   Đầu Giải Mã FX-Audio DAC-X3 24bit / 192kHz
   • Đầu Giải Mã FX-Audio DAC-X3 24bit / 192kHz
   • 800.000 870.000 
   • FX AUDIO DAC -X3 cung cấp một loạt các kết nối đầu vào kỹ thuật số có thể kết nối với mọi thiết bị giải trí. là một DAC với mức giá đầu tư cực kỳ hợp lý để cải thiện đầu ra âm thanh của máy tính, TV, TV box nhờ đầu vào quang học và có đầu ra tai…