Foobar2000

Làm thế nào để chơi File DSD: sử dụng Foobar2000

Để file nhạc DSD làm việc trên một máy tính với Foobar2000 cần cài đặt các trình điều khiển của nhà sản xuất DAC, trình điều khiển ASIO đầu ra và các trình điều khiển SACD. Các hướng dẫn sau đây là một cách tiếp cận từng bước để cài đặt Thiết lập Foobar2000 để …

Làm thế nào để chơi File DSD: sử dụng Foobar2000 Read More »

Scroll to Top